Ana içeriğe atla

Dekanın Mesajı

Genç ve dinamik bir fakülteyiz. Öğretim üyelerimizin her biri etkin birer bilim insanı olarak sahada, farklı araştırma grupları içinde ve araştırma laboratuvarlarımızda yürüttükleri araştırmalarla, aynı zamanda da aktif öğrenme araçlarını yetkinlikle kullanarak hedeflediğimiz nitelikte mezunlar yetiştirmemizi olanaklı kılmaktadır.

Klasik bir Fen Edebiyat Fakültesi olmanın ötesinde Fakültemiz, üniversitemizin tüm bölümlerinden öğrencilere geniş bir yelpazede ve farklı derinliklerde dersler sunmaktadır. Farklı sanat ve bilim dallarındaki bu derslerle öğrencilerimizin zihinsel esnekliklerini artırmayı, yeni bakış açıları kazanmalarını, yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeyi ve ayrıca düşündüklerini yazılı ve sözlü olarak doğru ifade edebilen, tartışabilen, birlikte üretebilen ve sorun çözebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümümüz öğrencilerine İngiliz dilini kullanan çok çeşitli edebi eserleri ve günümüz kültürlerini anlama ve karşılaştırmalı olarak inceleme fırsatı sunan bir eğitim programı sağlamaktadır. Programın hedefi, değişen ve karmaşıklaşan dünyanın koşullarına uyum sağlayabilen, günümüz dünyasını anlayabilen ve onu değiştirip dönüştürmeye donanımlı bireyler yetiştirmektir.

Matematik Bölümü öğrencileri, matematiğin güçlü teorik altyapısıyla birlikte diğer bilim dallarındaki uygulamaları konusunda da bilgi ve beceri kazanmaktadır. Yüksek TEDÜ standartları altında eğitim alan öğrenciler, eğitim programında sunulan geniş seçmeli ders yelpazesi sayesinde, mezun olduklarında yüksek lisans ve doktora programlarına devam etme olanağı elde etmekte, kamu ve özel sektörün çeşitli alanlarında çalışabilmek için gerekli donanıma sahip olmaktadır.

Psikoloji mezunlarımız, psikolojinin hızla gelişen dinamik ve disiplinler arası yapısına uygun biçimde kıvrak bir zihinle karmaşık sorular sorabilmekte, bu soruların yanıtlarını nerede, nasıl bulabileceğini bilmekte, araştırarak elde ettiği verileri büyük resim bağlamında anlamlandırıp yorumlayabilmektedir.

Sosyoloji bölümü öğrencilerimiz ise bir şehir üniversitesine mensup olmanın üstünlüğüne sahip olarak şehirden bir öğrenme ve toplumsal hizmet ortamı olarak yararlanmakta, sosyoloji biliminin hem teorisi hem de uygulamalarıyla zenginleştirilmiş bir öğrenme ortamı içinde katılımcı, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, toplumsal sorunlara duyarlı ve sosyolojik hayal gücüne sahip sosyologlar olarak yetişmektedirler.

Fakültemiz bünyesindeki programlardan birinde öğrenci olmak, bilgiyi öğrenmek, araştırmak, tartışmak ve paylaşarak yaymak üzere yoğun, hareketli ve eğlenceli bir serüvenin içinde olmaktır.

Siz de bu serüveni yaşamak istiyor ve fakültemiz programlarından birini seçmeyi düşünüyorsanız, bölümlerimizi, öğretim kadromuzu ve programlarımızı daha yakından tanımak için web sayfalarımızı inceleyiniz.

Sizleri, TEDÜ’nün ve TED ailesinin bir üyesi olmaya davet ediyorum.

Saygılarımla,

Kezban Çelik (Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili)