İletişim

TED Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Ziya Gökalp Caddesi No.48
06420, Kolej Çankaya
ANKARA

E-posta: fas@tedu.edu.tr

Tel: (+90 312) 585 0290