EDEBİYAT VE KÜLTÜR ÇALIŞMALARINDA DİSİPLİNLER ARASILIK: BİR METODOLOJİ OLARAK POSTHÜMANİZM

Tarih: 
Çarşamba, 21 Mart 2018
Başlangıç zamanı: 
14:00
Konum: 
A116

Konuşmacı: Dr. Başak AĞIN

Posthümanizm, Rönesans ve Aydınlanma Çağı felsefeleri ışığında merkeze alınmış olan insan kavramını yeniden değerlendirmeyi hedefleyen bir kuramlar bütünüdür. Yirmibirinci yüzyılda sosyal, kültürel, ekolojik ve felsefi yönelimlerin değişimi ile birlikte, özellikle biyoteknolojik, medikal, dijital ve bilişsel çalışmalar da göz önüne alındığında, kuşkusuz insanın tanımı da değişmiştir. Odağına insanın durumunu alan edebiyat ve kültür çalışmaları da, kaçınılmaz olarak bu değişimden etkilenmiştir. Bu nedenle, edebiyat ve kültür çalışmalarında disiplinler arası yöntemleri benimsemek çağın gereği haline gelmiştir. Posthümanizm, bu tür yöntemlerin bir bütünü olarak edebiyat ve kültür çalışmalarının yeni dönem anlayışında etkin bir rol oynayabilir. Bu seminer, posthümanizmi edebiyat ve kültür çalışmaları alanlarında bütüncül bir metodoloji olarak tanıtarak, edebiyat ve kültür okumalarında kullanılan geleneksel eleştirel kuramları bir araya toplamayı hedeflemektedir. Posthümanizm ve alt başlıklarını oluşturan çeşitli kavramların irdelenmesinin ardından, Bram Stoker’ın Dracula (1897) adlı romanı posthümanist metodoloji ışığında incelenecektir.