Asal Sayıların Bazı Seyrek Alt Kümeleriyle Waring-Goldbach Probleminin Çözümü