Dekanın Mesajı

Genç ve dinamik bir fakülteyiz, kadromuz genç olmakla birlikte öğretim üyelerimizin her biri aktif birer araştırmacı olarak farklı araştırma grupları içinde ve araştırma laboratuvarlarımızda yürüttükleri araştırmalarla ve aynı zamanda aktif öğrenme araçlarını yetkinlikle kullanarak hedeflediğimiz nitelikte mezunlar yetiştirmemizi olanaklı kılmaktadır.

Klasik bir Fen Edebiyat Fakültesi olmanın ötesinde Fakültemiz, üniversitemizin tüm bölümlerinden öğrencilere geniş bir yelpazede ve farklı derinliklerde dersler sunmaktadır. Farklı sanat ve bilim dallarındaki bu derslerle öğrencilerimizin zihinsel esnekliklerini artırmayı, yeni bakış açıları kazanmalarını, yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeyi ve ayrıca düşündüklerini yazılı ve sözlü olarak doğru ifade edebilen, tartışabilen, birlikte üretebilen ve sorun çözebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Fakültemizde şimdilik sadece psikoloji ve sosyoloji bölümleri yer almaktadır. Psikoloji mezunlarımız, psikolojinin hızla gelişen dinamik ve disiplinler arası yapısına uygun biçimde kıvrak bir zihinle karmaşık sorular sorabilmekte, bu soruların yanıtlarını nerede, nasıl bulabileceğini bilmekte, araştırarak elde ettiği verileri büyük resim bağlamında anlamlandırıp yorumlayabilmektedir.

Sosyoloji bölümü öğrencilerimiz ise bir şehir üniversitesi olmanın üstünlüğüne sahip olacaklardır. Şehirden bir öğrenme ve toplumsal hizmet ortamı olarak yararlanarak sosyoloji biliminin hem teorisi hem de uygulamalarıyla zenginleştirilmiş bir öğrenme ortamı içinde katılımcı, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, toplumsal sorunlara duyarlı ve sosyolojik hayal gücüne sahip sosyologlar olarak yetişeceklerdir.